MATEMATİK SORULARI

5.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA

1.Bir çıkarma işleminde eksilen ile kalan sayının toplamı 922,çıkan sayı 564 ise eksilen sayı kaçtır?

2.Bir çıkarma işleminde eksilen ile çıkan sayının toplamı 638,kalan sayı 112 ise çıkan sayı kaçtır?

3.Bir çıkarma işleminde çıkan ile kalan sayının toplamı 648 ise ,eksilen sayı kaçtır?

4.Bir terzi günde 30 gömlek dikiyor.Her gömleğe 6 adet düğme ve her düğme için de 10 cm ip kullanıyor.Buna göre bu terzi günde kaç cm ip kullanıyor?

5.Bir kırtasiyeci 146 kalem ve kalemlerden 29 eksik sayıda silgi satmıştır.Kalemin tanesini 25 kuruştan ,silginin tanesini 35 kuruştan sattığına göre;kaç kuruşluk satış yapmıştır?

6.Bir anne ile kızının yaşlarının toplamı 42’dir.Kız annesinden 22 yaş küçük olduğuna göre kaç yaşındadır?

7.Bir kahveci bir günde 350 çay, 96 kahve satıyor.Çayı 30 kuruştan, kahveyi 35 kuruştan sattığına göre ;bir günde kaç kuruş kazanır?

8.Bizim iki ineğimiz var.İneklerden birisi günde 19 kg, diğeri 16 kg süt verdiğine göre; iki inekten bir ayda(30 gün) toplam olarak kaç kg süt alırız?

9.Bir pazarcı kavunun tanesini 95 kuruştan, karpuzun tanesini ise 85 kuruştan satıyor.270 karpuz, 197 kavun satan pazarcının elde ettiği kazanç kaç kuruştur?

10. 25 kişilik bir öğrenci bir öğrenci grubu kişi başına 8 YTL vererek bir otobüs kiralayıp geziye çıkmak istiyorlar.Daha sonra 5 öğrenci geziye gitmekten vazgeçiyor.Bu durumda geriye kalan öğrencilerin otobüs kirasını karşılayabilmeleri için kaçar YTL vermeleri gerekir?

11.Bir yumurta satıcısı tanesi 60 kuruştan 80 yumurta alıp bu yumurtaların tanesini 70 kuruştan satarak 800 kuruş kar etmek istiyor.Aldığı yumurtaların 10 tanesi kırık çıktığına göre, 800 kuruş kar etmek için kalan yumurtaların tanesini kaç kuruştan satması gerekir?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-Ardışık üç tek doğal sayının toplamı 27 ediyor.Küçük sayı kaçtır?

2-Ardışık 71 çift doğal sayıdan en küçükleri 40 ise, en büyükleri kaçtır?

3-Aralarında onar fark bulunan dört doğal sayının toplamı 88 ediyor. En küçük sayı kaçtır?
4- N ….986,988,990 yandaki örüntülere göre verilen 352 çift doğal sayının en büyüğü 990 ise, en küçük  N sayısı kaç olur?
5-N > 15+30 ise, en küçük  N doğal sayısı kaçtır?
6- 4127 sayısının yüzler ve binler basamağındaki  rakamların yerleri değiştirilirse sayının değeri ne kadar küçülür?
7- Bir üçgenin kenarları birbiriyle ardışık çift doğal sayılardan meydana gelmiştir. Çevresi 60 santimetre olan bu üçgenin en kısa kenarı kaç cm’ dir?
8- Ardışık 212 çift doğal sayının en büyüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır?
9- 10242 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı sayı değerleri toplamının kaç katına eşittir?
10- “üç milyar üç yüz bin dört” sayısını rakamla yazılışı nasıldır? Yazarak gösteriniz.
11- Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere çeviriniz.

36   ………               3   ………..    75   ………..     628   ……….    123    ……….
 5                               2                     50                       100                     10


7   ……..          77    ……..    62    ……..        85    ………        653    …….
5                       10                   5                       50                       100

12- Aşağıdaki tam sayılı kesirleri, bileşik kesirlere çeviriniz.


 1     ……..                  4   ……..          2   ………        7   ………      3
 3                                 5                       5                       10                  100      1     ……….         7  ……....             5   ……..             5   ……..         7   ……
      3                            5                          7                          3                     100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.SINIF MATEMATİK SORULARI

1.  540 301 sayısında 6  sayısının basamak değeri kaçtır?

A)  600     B)  6000       C) 6 000 000           D)  60

2.  3 yüz binlik+ 5 onbinlik+ 0 binlik+ 6 yüzlük+ 3 onluk+ 1 birlik şeklinde çözümlemesi verilen sayı kaçtır?

A)  35 631     B)  305 631      C) 35 630           D)  350 631

3.  420 x 30  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)  1260     B)  12 600       C)  126          D)  126 000

4. ( 75 x 1)x( 23 x 0 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)   1725     B)   725       C)  0           D)  7250

5.  8040 : 20  işleminin sonucu kaçtır?

A)   440     B)  402       C)  420           D)  24

6.  74,02- 45  işleminin sonucu hangisidir?

A)  29,02    B) 39,02       C) 2,902          D) 390,2

7.  9,12 x 10  işleminin sonucu hangisidir?

A)   0,912    B)  91,2       C)  912           D)  9120

8.  Kütle birimleri kaçar kaçar büyür ve küçülür?

A)   Biner biner    B)  Yüzer yüzer       C)  Onar onar           D)   Beşer beşer

9.   1 mm’ nin içinde kaç tane dm vardır?

A)    10    B)   100       C)  1000           D)  1

10.   120 gr kaç kg’dır?

A)   1200    B)  120       C)  1,2           D)  0,12

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bir dikdörtgenin kısa kenarlarının uzunlukları toplamı , uzun kenarından 5 cm fazladır. Uzun kenarlarından biri 23 cm ise dikdörtgenin alanı kaç cm dir ?

252
207
392
322
Bilmiyorum


2. Bir kenarı 6 cm olan karelerden 8 tanesi yan yana konularak oluşturulan dikdörtgenin alanı kaç cm karedir?

288
248
228
114
Bilmiyorum


3. Bir dikdörtgenin uzun kenarı ile kısa kenarının toplamı 45 cm dir . Uzun kenarı kısa kenarının 4 katı olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı kaç cm karedir?

324
284
256
225
Bilmiyorum


4. Bir kenarı 8 cm olan bir küpü açtığımızda oluşan şeklin çevresi kaç cm’dir?

120
124
112
108
Bilmiyorum


5. I. Piramitin tabanı vardır. II. Piramitin tabanı bir çokgendir. III. Piramitin yan yüzeyleri daima üçgendir. IV. Piramitin tavanı üçgenseldir. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

. I,II ve III
. I,II,III ve IV
. II ve III
. Yalnız IV
Bilmiyorum


6. Bir dikdörtgenin uzun kenarı , kısa kenarının 3 katıdır. Bu dikdörtgenin çevresi 144 cm olduğuna göre uzun kenarı kaç cm dir?

54
50
48
46
Bilmiyorum


7. Yarıçapı 40 cm olan bir otomobil tekerleği 480000 cm ‘ lik bir yolda kaç defa döner?

200
350
2000
4000
Bilmiyorum


8. Bir çemberin çapı bir karenin kenarlarından birine eşittir. Karenin çevresi 36 cm ise çemberin çevresi kaç cm dir?

18
21
27
36
Bilmiyorum


9. Bir satıcı 50 litre zeytinyağını doldurmak için 150 şişe alıyor. Doldurma işlemi tamamlandığında 25 şişenin boş kaldığını görüyor. Buna göre bir şişe kaç ml dir?

. 40
. 400
. 225
175
Bilmiyorum


10. Sabah saat 6.46 da evinden çıkan bir taksici 10.35 saat sonra evine geri dönüyor. Taksici saat kaçta evine gelmiş olur?

16.46
16.58
17.21
. 17.27
Bilmiyorum


11. Aşağıdaki uzunluk ölçüleri cinsinden verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? * 132 dm = 1,32m * 0,007 km = 7m * 0,64 hm = 640hm * 0,25 m = 250mm

. 1
. 2
. 3
.4
Bilmiyorum


12. Boş bir havuzu aynı miktarda su akıtan 7 musluk 33 saate dolduruyor. Aynı havuzu 21 musluk kaç saatte doldurur?

. 99
. 66
. 33
11
Bilmiyorum


13. 8 işçi bir bahçenin etrafını 16 günde çeviriyor. Aynı kapasitede 4 işçi aynı bahçeyi kaç günde çevirir?

. 8
. 16
. 32
64
Bilmiyorum


14. 5 kalemi 10 YTL ‘ ye alırsam 30 kalemi kaç YTL ‘ye alırım?

. 30
. 40
. 50
. 60
Bilmiyorum


15. 0,720 – 0,27 – 0,9 – 0,09 Yukarıdaki ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?

0,720 > 0,27 > 0,9 > 0,09
. 0,720 > 0,9 > 0,27 >0,09
. 0,9 > 0,27 > 0,720 > 0,09
. 0,9 > 0,720 > 0,27 > 0,09
Bilmiyorum


16. İki sayının toplamı 33,040 tır Toplananlardan biri 0,125 artırılıp diğeri de 0,5 azaltılırsa toplamda nasıl bir Değişiklik olur?

. 0,375 azalır
. 0,375 artar
. 0,250 azalır
. 0,250 artar
Bilmiyorum


17. 2465,3710 ondalık sayısındaki binde birler basamağındaki sayıyı 5, yüzde birler basama- ğındaki sayıyı 1 arttırırsak sayıda nasıl bir değişme olur?

. 0,086 artar
. 0,86 artar
. 0,861 artar
. 0,0086 artar
Bilmiyorum


18. İki sayının toplamı 72 ‘nin 1/8 i , farkları ise 25 ‘in 1/5 ‘i olduğuna göre bu sayıların çarpımı kaçtır?

. 4
10
12
14
Bilmiyorum


19. Bedirhan100 YTL nin önce 1/2 ini , sonra kalanın 3/10 ünü harcıyor. Harcamalarından sonra kalan parayla tanesi 35 YTL olan gömleklerden kaç tane alır?

. 4
. 3
. 2
. 1
Bilmiyorum


20. Bir torba fındığı kardeşimle paylaştım. Ben fındıkların 3/5 ünü aldım. Eğer 28 fındık daha alsaydım fındıkların 5/7 sini alacaktım. Buna göre benim aldığım fındıklar kaç tanedir?

. 245
. 194
. 147
117
Bilmiyorum


21. K = 4x ( 28 – 16) L = 128 : ( 102 – 94 ) Yukarıdaki işleme göre K + L aşağıdakilerden hangisidir?

. 64
. 48
. 34
. 16
Bilmiyorum


22. Beste 32 sayfa kitap okuyana kadar kardeşi 24 sayfa kitap okuyor. Beste 160 sayfa kitap okuduğunda Beste ‘nin kardeşi kaç sayfa kitap okur?

. 120
. 130
. 140
. 150
Bilmiyorum


23. . ( 72000 : 900 ) + ( 25 X 12) işleminin sonucu kaçtır?

. 360
. 380
. 400
. 420
Bilmiyorum


24. Ahmet’in tahtaya yazdığı iki doğal sayının toplamı 45 , farkı 23 tür. Ahmet’in tahtaya yazdığı sayıların çarpımı kaçtır?

. 782
. 642
495
374
Bilmiyorum


25. ( 915 x 518 ) + ( 256 x 0 ) işleminin sonucu kaçtır?

.472970
. 472990
473970
. 474000
Bilmiyorum


26. 3 te biri 5782 olan sayının 4 katı kaçtır?

. 69384
. 67384
. 67385
. 68930
Bilmiyorum


27. 51817 - A = 21358 Yukarıda verilen işleme göre beş basamaklı A doğal sayısının rakamları toplamı

. 19
. 20
. 21
. 22
Bilmiyorum


28. Bir çıkarma işleminde eksilen sayı ile çıkan sayının toplamı 904 tür . Fark 352 olduğuna göre eksilen sayı kaçtır?

. 626
. 627
. 628
. 629
Bilmiyorum


29. 582 ile 786 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır?

. 101
. 102
. 103
. 104
Bilmiyorum


30. 5b35b sayısı 5 basamaklı bir doğal sayıdır b’lerin basamak değerleri toplamının 3 katı 9009 olduğuna göre “ b” nin sayı değeri kaçtır?

. 1
. 2
. 3
. 4
Bilmiyorum


31. a3b7 sayısında a ve b birer rakamdır.a ve b 'nin yerleri değiştirildiğinde sayının değeri 5940 artmaktadır. Buna göre b-a kaçtır?

8
6
4
3
Bilmiyorum


32. Ergün bey 7850 YTL'ye ikinci el bir otomobil alır.Periyodik bakımını yaptırıp lastikleri değiştirince 1057 YTL daha para verir. Buna göre Ergün Bey otomobili kaç YTL'ye almıştır?

8875
8807
8907
8995
Bilmiyorum


33. Rakamları farklı en küçük 5 basamaklı doğal sayı ile rakamları farklı en büyük üç basamaklı doğal sayının farkı kaçtır?

9247
9145
8247
9145
Bilmiyorum


34. A ve B doğal sayılar olmak üzere A+B=175 ve A-B=25 olduğuna göre AxB işleminin sonucu kaçtır?

7500
7200
6400
5600
Bilmiyorum


35. Aşağıda verilen toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır?

1995+2005=4000
1996+2004=4000
3498+7125=10623
300+725=1125
Bilmiyorum


36. Kumbaramda 25 ytl 75 ykr var . Her gün 50 ykr harcıyorum.Bir hafta sonunda kumbaramda kaç param kalır?

20 ytl 50 ykr
22 ytl 25 ykr
21 ytl 25 ykr
22 ytl 75 ykr
Bilmiyorum


37. Bir çıkarma işleminde eksilen ile çıkanın toplamı 995 fark 257 dir.Buna göre çıkan sayı kaçtır?

369
626
700
738
Bilmiyorum


38. Ayşe temmuz ayında 2387, ağustos ayında 3916 soru çözdüğüne göre,temmuz ayında ağustos ayından ne kadar az soru çözmüştür?

1671
1529
6303
1717
Bilmiyorum


39. 36 - ? ) 17 eşitsizliğinde ? yerine gelebilecek doğal sayıların en küçüğü kaçtır?

15
16
18
20
Bilmiyorum


40. Gülsüm Fatma'dan 20cm uzun, Özge Gülsüm'den 10 cm uzun ve Özge'nin boyu 20 'nin 7 katının 10 cm fazlası ise Fatma'nın boyu kaç cm'dir?

110
120
140
150
Bilmiyorum


41. Bakkal Nuri 2387 YTL' ye aldığı malzemeleri 1926 YTL'ye satmıştır. Buna göre Bakkal Nurinin kar veya zararı aşağıdakilerden hangisidir?

461 YTL kar
1661 YTL zarar
461 YTL zarar
451 YTL kar
Bilmiyorum


42. 1-2-3-5-8- ? örüntüsünde ? gelebilecek sayı kaçtır?

9
15
13
12
Bilmiyorum


43. Ali 6 yaşında iken annesinin yaşı Ali'nin yaşının 6 katına eşittir.Annesi şimdi 47 yaşında olduğuna göre Ali kaç yaşındadır?

15
16
17
18
Bilmiyorum


44. Anıtkabiri cumartesi günü 26 108, pazar günü ise 35 178 kişi ziyaret etmiştir. PAzar günü ziyaretçi sayısı, cumartesi gününüden kaç kişi fazladır?

9070
9100
9000
9200
Bilmiyorum


45. 5/8 +1/3 + 5/6 = işleminin sonucu kaçtır?

7/8
1 tam19/24
3 tam 1/3
1 tam 8/11
Bilmiyorum


46. Aralarında dörder sayı fark olan ardışık 5 doğal sayının toplamı360 ise bu sayıların en büyüğü kaçtır?

64
76
80
90
Bilmiyorum


47. Hüseyin elindeki romanın 116 sayfasını ilk gün okumuştur.İkinci gün ilk günden 29 sayfa eksik,üçüncü gün ise ikinci, günden 18 sayfa fazla okumuştur. Buna göre Hüseyin üç günde kaç sayfa okumuştur?

308
304
163
162
Bilmiyorum


48. 60 Yumurta bulunan sepetteki yumurtaların 2/5 i kırıldı .Sepette kaç sağlam yumurta kalmıştır.

24
28
36
38
Bilmiyorum


49. 14x1+2 < m ise m doğal sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır?

15
16
17
18
Bilmiyorum


50. Hüseyinin yaz tatilinde herbiri yaklaşık 200 sayfa olan 10 tane romanı bitirme hedefi vardır. Hüseyin hedefinin tamamlarsa toplam yaklaşık kaç sayfa roman okumuş olur?

2000
2010
2100
3000
Bilmiyorum


51. ? - 0,87 = 2,545 eşitliğinde ? yerine hangi sayı yazılmalıdır?

3,415
2,455
2,445
1,545
Bilmiyorum


52. Sayı değerleri toplamı 9 olan 3 basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır?

814
792
798
784
Bilmiyorum


53. Ali Babanın çiftliğinde 16 tavuk kümesi vardır. Her kümeste 105 tane tavuk olduğuna göre Ali Babanın çiftliğinde kaç tavuk vardır?

7085
3030
2685
1680
Bilmiyorum


54. 0,6 ..... 0,635 karşılaştırmasında boş yere hangisi gelir?

Küçüktür
Eşittir
Büyüktür
Denktir
Bilmiyorum


55. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinden hangisi yanlış çözülmüştür?

101 x 100 = 10100
327 x 10 = 3270
45 x 1000 = 45 000
2006 x 100 = 2600
Bilmiyorum


56. 31,4 m kaç mm ' dir?

3,14
314
3140
31400
Bilmiyorum


57. Hangisi 24/48 kesrinin en sade şeklidir?

12/24
6/12
3/6
1/2
Bilmiyorum


58. Hangisinin kenar uzunlukları birbirine eşit değildir?

Kare
Eşkenar Üçgen
Dikdörtgen
Düzgün altıgen
Bilmiyorum


59. Çapı 8 cm olan çemberin çevresinin uzunluğu kaç cm' dir?

12
24
16
18
Bilmiyorum


60. Uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 4 katı olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 30 cm' dir.Kısa kenarının uzunluğu kaç cm'dir?

12
4
3
8
Bilmiyorum


61. İstanbul'un nüfusu son nüfus sayımında "On milyon onsekizbin yediyüz otuzbeş" olarak sayılmış. Bu sayının rakamla yazılışı hangi seçenekte verilmiştir?

10 180 735
10 108 733
10 018 735
10 081 753
Bilmiyorum


62. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde geçen sayı doğal sayı değildir?

Sema matemetikten doksandokuz aldı.
Ufuk bugün öğle yemeğinde bir buçuk ekmek yemiş.
Nihat bugün maçta iki gol attı.
Adana'nın nüfusu 4 287 365' tir
Bilmiyorum


63. Ergün Bey 7850 YTL ye ikinci el bir otomobil alır. Periyodik bakımını yaptırıp lastikleri değiştirince 1057 YTL daha para verir. Buna göre Ergün Bey otomobili kaç YTL ye almıştır?

8875 YTL
8807 YTL
8907 YTL
89 957 YTL
Bilmiyorum


64. Rıfat elindeki malın 1870 kg 'ını satmış, geriye ise 1217 kg mal kalmıştır. Rıfat'ın en baştaki malı kaç kg dır?

653 kg
1970 kg
2350 kg
3087 kg
Bilmiyorum


65. Üç basamaklı ardışık üç doğal sayının toplamı en fazla kaç olabilir?

2 999
2 998
2 994
2 996
Bilmiyorum


66. Ayşe'nin evi ile okulu arası 571 m dir. Öğle yemeğini okulda yiyen Ayşe iki hafta boyunca okula gidip gelirken kaç m yol yürümüş olur?

10 420 m
11 520 m
11 420 m
1 142 m
Bilmiyorum


67. "2 - 7 - 5 - 10 - 8 - ....... - 11 - 16" Yandaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir.Buna göre boş bırakılan yere gelmesi gereken rakam aşağıdakilerden hangisidir?

14
10
13
12
Bilmiyorum


68. Aşağıda kenar ölçüleri verilen üçgenlerden hangisi ikizkenar üçgendir?

a=5cm b=6cm c=4cm
a=7cm b=7cm c=7cm
a=8cm b=10cm c=8cm
a=8cm b=6cm c=3cm
Bilmiyorum


69. 61m+15dm+32cm=.................cm İşleminin sonucu kaçtır?

628 cm
6282 cm
60 282 cm
682 cm
Bilmiyorum


70. Dört kenarım, dört açım ve dört köşem vardır. Karşılıklı kenar çiftlerimden en az biri birbirine paraleldir. İç açılarımın toplamı 360 derecedir. Dört iç açımın değeri ve dört kenarımın uzunlukları birbirinden farklı olabilir. Bilin bakalım ben kimim?

Dikdörtgen
Eşkenar dörtgen
Paralelkenar
Yamuk
Bilmiyorum


71. Bir kenar uzunluğu 43m olan kare şeklindeki bir arsanın alanı kaç metre karedir?

1849
1749
1489
1851
Bilmiyorum


72. Aşağıdaki harflerin hangisinin simetri ekseni yoktur?

E
L
H
M
Bilmiyorum


73. Bir düzgün altıgenin kaç kenarı ve kaç açısı birbirine eşittir?

3
4
5
6
Bilmiyorum


74. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

Paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit uzunlukta ve birbirine paraleldir.
Dikdörtgenin bütün nkenar uzunlukları birbirine eşit uzunluktadır.
Eşkenar üçgenin bütün kenar ve açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
Karenin bütün kenar ve açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
Bilmiyorum


75. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin iç açıları toplamı 360 derece değildir?

Dikdörtgen
Kare
Yamuk
Beşgen
Bilmiyorum


76. Aşağıdaki kesirlerden hangisi yarıma eşit kesir değildir?

1/2
2/4
14/7
10/20
Bilmiyorum


77. Aşağıdaki kesirlerden hangisi çeyrek kesrini gösterir?

5/20
3/4
4/8
2/4
Bilmiyorum


78. Aşağıdaki kesirlerden kaç tanesi bileşik kesirdir? 2/3, 3/2, 4/4, 6/2, 7/5, 4/7

5
4
3
2
Bilmiyorum


79. Dedesi 70 yaşında olup torununun yaşı dedesinin yaşının 1/10 inden 2 yaş fazladır. Torun kaç yaşındadır?

5
7
8
9
Bilmiyorum


80. Bir torba un 50 kg olup bunun 3/5 ü satılıyor. Geriye kaç kg un kalır?

20
30
40
45
Bilmiyorum


81. Bir sayının kendisi, yarısı ve çeyreğinin toplamı 140 ediyor. Bu sayı aşağıdakilerden hangisidir?

20
40
60
80
Bilmiyorum


82. Etiket fiyatı 50 YTL olan bir mal % 20 indirimle kaç YTL ye alınır?

25
30
35
40
Bilmiyorum


83. % 20 si 8 olan sayının, % 5 i kaçtır?

20
10
4
2
Bilmiyorum


84. Akşam 18:45 te başlayan bir program 3 saat 10 dakika sonra sona eriyor. Program sona erdiğinde saat kaçtır?

20:45
20:55
21:55
22:55
Bilmiyorum


85. İki şehir arası 300 km dir. Bu şehirlerin birinden diğerine saatte 100 km nız yaparak giden bir araç kaç dakikada varır?

3
60
120
180
Bilmiyorum


86. Aşağıdaki ondalık sayılardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

2/10
0,2
0,02
20/100
Bilmiyorum


87. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 1 sayısına daha yakındır?

0,012
0,123
0,37
0,8
Bilmiyorum


88. 0,275 sayısını 1 sayısına tamamlayan sayının 2,102 fazlası hangi sayıya eşit olur?

2,717
2,727
2,737
2,827
Bilmiyorum


89. Haftanın günlerini aynı büyüklükteki küçük kartonlara yazarak bir kutuya bırakıtoruz. Rastgele çektiğimizde "P" ile başlayan günün gelme olasılığı kaçtır?

4/7
3/7
2/7
1/7
Bilmiyorum


90. İkizkenar bir üçgende eşit kenarlarından birisinin uzunluğu 15 cm ve çevresi 38 cm dir. Üçgenin, diğer kenarının uzunluğu kaç cm dir?

15
10
8
4
Bilmiyorum


91. Bir karenin bir kenar uzunluğu bir doğal sayıdan oluşmuştur. Bu karenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

20
24
75
100
Bilmiyorum


92. Kare şeklindeki bahçenin etrafına 10 sıra tel çekilmiş ve bu iş için 800 m tel kullanılmıştır. Bu bahçenin bir kenar uzunluğu kaç metredir?

80
60
40
20
Bilmiyorum


93. Ardışık iki sayının toplamı 21 ediyor. Bu sayıların çarpımı kaç olur?

105
110
115
120
Bilmiyorum


94. 369 sayısının onlar ve yüzler basamağındaki rakamların yerlerini değiştirirsek bu sayının değeri ne kadar değişir?

270 azalır
270 artar
260 azalır
260 artar
Bilmiyorum


95. "KİRAZ" sözcüğü 53729 rakamlarıyla şifrelendirilmiştir. Buna göre "İKAZ" sözcüğünün sayısal şifresi hangisi olur?

3529
3592
2593
2395
Bilmiyorum


96. "ARABA" sözcüğünün sayısal şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

32373
34343
35356
34578
Bilmiyorum

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !